logo volkswagen

Logo VW Racing Polska

ul. Krakowska 15
33-113 Tarnów / Zgłobice
info@vwracing.pl
tel./Fax: +48 14 674 12 04


Volkswagen Racing Polska Sp. z o.o.

Siedziba: Małopolskie/Tarnowski/Tarnów
Zarząd: Janusz Gładysz, Adam Gładysz
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000232617
NIP: 9930429966
REGON: 120050485

Konto: ING Bank Śląski Katowice O/Tarnów
47 1050 1562 1000 0022 9319 1934